Tato norma specifikuje požadavky na takový systém managementu BOZP, který je schopen pomoci organizacím řídit, minimalizovat či odstranit její rizika BOZP vůči svým zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám. Celý systém managementu BOZP má vliv i na lepší výkonnost celé organizace.

Jaké výhody Vám to přinese?

  • funkční marketingový nástroj, kterým jste schopni prokázat svůj aktivní přístup k ochraně zdraví vašich pracovníků,
  • snížení rizika vzniku pracovních úrazů ve Vaší společnosti,
  • manažerský nástroj pro řízení oblasti BOZP,
  • hravě splníte legislativní požadavky z oblasti BOZP, a tím se vyhnete případným sankcím a pokutám ze strany veřejné správy.