Tato norma poskytuje model pro zavedení efektivního systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci. Vytvořením uceleného systému a následnou certifikací ISO 27001 ISMS dáváte najevo, že ve Vaší společnosti jsou chráněna definovaná informační aktiva, jsou řízena rizika bezpečnosti informací a zavedená opatření jsou kontrolována. Jinými slovy, že ctíte pravidla pro ochranu a bezpečnost informačních aktiv uvnitř Vaší společnosti.

Jaké výhody Vám to přinese?

  • funkční marketingový nástroj, kterým jste schopni prokázat svůj aktivní přístup k ochraně a bezpečnosti informací,
  • zamezení zneužití či ztrátě informací ve Vaší společnosti,
  • naplnění legislativních požadavků,
  • zvýšení důvěryhodnosti pro Vaše obchodní partnery,
  • zvýšení povědomí a odpovědnosti zaměstnanců při práci s informacemi,
  • včasnou dostupnost informací a zabezpečení ochrany osobních údajů,
  • možnost zúčastnit se výběrových řízení, kde je certifikát ISMS považován za samozřejmost.