Certifikací celý proces nekončí, neboť systém vyžaduje pravidelnou aktualizaci a údržbu. Společnost Quality Service, s.r.o. Vám nabízí dohled nad Vaším systémem, tzv. pocertifikační péči, a to za velmi příznivých podmínek.

Tato spolupráce může mít dvě roviny, a to: 

 • pravidelné návštěvy na základě smluvního vztahu (externí manažer kvality, interní auditor), které zahrnují:
  • Aktualizaci systému kvality v organizaci (aktualizace řízené dokumentace, zpracování pravidelných záznamů)
  • Interní prověrky systému kvality, včetně vypracování výstupních zpráv
  • Metodická podpora odpovědných pracovníků při odstraňování případných vzniklých neshod – nápravná opatření
  • Metodická podpora odpovědných pracovníků při realizaci preventivních opatření
  • Provedení všech periodických kontrol
  • Vypracování roční zprávy o stavu systému kvality pro vedení společnosti
  • V případě nutnosti účast na pravidelných poradách vedení společnosti
  • Účast při dozorovém auditu ze strany certifikačního orgánu
 • jednorázové návštěvy na základě objednávky, které doporučujeme provádět 1 x za rok před dozorovou či recertifikační prověrkou ze strany certifikačního orgánu
  • Interní prověrku, včetně vypracování výstupní zprávy z IA
  • Vypracování chybějících záznamů
  • Ústní doporučení (opatření k nápravě)