Nabízíme našim klientům QA/QC poradenství při investičních akcích. Jsme připraveni použít kteroukoliv mezinárodní normu, v závislosti na charakteristice projektu a požadavcích zákazníků – ASME, API, ANSI, BS, ASTM, ISO, DIN, CSN, S.I.O.P. DEP (SHELL Standards) atd.


Jsme schopni zajistit našimi spolupracovníky dohledy všech vyhrazených technologických zařízení, stavebních prací, včetně kontroly správnosti veškeré technické dokumentace. Toto QA/QC poradenství se vztahuje od počáteční fáze projektu, přes realizaci až po závěrečnou kolaudaci a předání dokumentace. V rámci toho jsme schopni také zajistit nezbytně nutné doklady pro úspěšné kolaudační řízení (spolu s výchozími revizemi vyhrazených zařízení – tlakové, plynové, elektro, zdvihací).

Investice do QA/QC kontroly je zanedbatelná s možnými následky, které s sebou obchodní rizika přinášejí.