Tato norma poskytuje model pro zavedení efektivního systému zahrnujícího nezbytné interní procesy a postupy k zajištění a dodržování základních lidských práv ve Vaší společnosti.

Jaké výhody vám to přinese?

  • funkční marketingový nástroj, kterým jste schopni prokázat svůj aktivní přístup k dodržování základních lidských práv ve Vaší společnosti,
  • ve Vaší společnosti vytvoříte etické zásady a etické podmínky podnikání,
  • zvýšení důvěryhodnosti pro Vaše obchodní partnery.