Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 - Košíře
+420 603 836518
qualityservice@qualityservice.cz

Audity

ISO poradenství, certifikace a audit, EU Prohlášení o shodě

Příprava na dozorový/ recert audit

Blíží se Vám termín konání auditu třetí stranou a Vy nemáte nic hotovo? Nezoufejte, jsme připraveni Vám pomoci. Na základě objednávky Vám během jednoho týdne zpracujeme všechny potřebné záznamy a samozřejmostí je pro nás podpora při auditu.  

Interní audit

Úspěšnou certifikací však celý proces nekončí, neboť systém vyžaduje pravidelnou aktualizaci a údržbu. Jedním ze základních požadavků každé z norem je provádění tzv. systémových auditů s frekvencí alespoň 1x za rok a s cílem prověřit jak se u Vás nastavená pravidla dodržují, zda i nadále plníte legislativní a normativní požadavky. A v neposlední řadě, interní audit je jedním z nástrojů vedoucí ke zlepšování celého systému. Výstupem celého procesu interního auditování je Zpráva z auditu, která v sobě může zahrnovat Doporučení, Zjištění a Pozitivní zjištění a následná Opatření a Příležitosti ke zlepšování.

Interní audit je možno provádět vlastními silami prostřednictvím proškolených interních zaměstnanců či formou outsourcingu. Společnost Quality Service, s.r.o. Vám i v tomto ohledu nabízí dohled nad Vaším systémem, a to za velmi příznivých podmínek. Na základě Vašeho požadavku zajistíme audit:

  • celého Vašeho ISO systému, tzv. Interní audit,
  • části Vašeho systému čili procesu, tzv. Procesní audit,
  • systému Vašeho dodavatele, tzv. Audit druhou stranou (dodavatelský audit celého systému nebo jeho dílčí části).