Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 - Košíře
+420 603 836518
qualityservice@qualityservice.cz

EU Prohlášení o shodě

ISO poradenství, certifikace a audit, EU Prohlášení o shodě

Zajistíme Vám komplexní poradenství v oblasti vydání EU prohlášení o shodě, značky CE na Vaše výrobky, včetně technické dokumentace, zkoušek a certifikátů od autorizovaných (notifikovaných) osob.

Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce deklaruje správné posouzení shody výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh.
Výrobce vydává EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává EU prohlášení o shodě výrobce nebo zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU.