Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 - Košíře
+420 603 836518
qualityservice@qualityservice.cz

ISO 14001

ISO poradenství, certifikace a audit, EU Prohlášení o shodě

Hlavním cílem mezinárodní normy ISO 14001 je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Vzhledem ke zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoje hospodářské politiky a jiných opatření, podporujících ochranu životního prostředí, a vzrůstajícího všeobecného zájmu o environmentální problematiku, projevují v současné době organizace všeho zaměření zájem o minimalizaci negativních dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí. Nepochybně lze konstatovat, že certifikovaným systémem prokážete plnění legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí.  

Přínosy zavedeného systému ISO 14001

V konečném důsledku lze konstatovat, že Vám i Vaší společnosti implementace systému dle ISO 14001 přináší prospěch. Není pochyb, že uplatnění systému environmentálního managementu je základem:

  • trvalého souladu s právními předpisy týkajících se ochrany životního prostředí,
  • zlepšování uvědomění k ochraně životního prostředí,
  • zvýšená důvěra úřadů státní správy v ekologické chování společnosti,
  • zajišťování úspor nákladů na pokutách či jiných sankcí spojených s poškozováním životního prostředí,
  • vytvoření základu a rámce pro činnosti zlepšování v systému environmentálního managementu.