Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 - Košíře
+420 603 836518
qualityservice@qualityservice.cz

ISO 45001

ISO poradenství, certifikace a audit, EU Prohlášení o shodě

ISO 45001 je normou pecifikující požadavky na takový systém managementu BOZP, který je schopen za prvé pomoci organizacím řídit, minimalizovat či odstranit její rizika BOZP vůči svým zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám. Dále má celý systém ISO 45001, tj. systém managementu BOZP, vliv i na lepší výkonnost celé organizace.

Přínosy zavedeného systému

  • funkční marketingový nástroj, kterým jste schopni prokázat svůj aktivní přístup k ochraně zdraví vašich pracovníků,
  • snížení rizika vzniku pracovních úrazů ve Vaší společnosti,
  • manažerský nástroj pro řízení oblasti BOZP,
  • hravě splníte legislativní požadavky z oblasti BOZP, a tím se vyhnete případným sankcím a pokutám ze strany veřejné správy.