Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 - Košíře
+420 603 836518
qualityservice@qualityservice.cz

ISO 9001

ISO poradenství, certifikace a audit, EU Prohlášení o shodě

Norma EN ISO 9001 je souborem požadavků a doporučení pro zavedení a trvalé zlepšování systému managementu kvality, a to ve všech oblastech výroby či služeb. Je základem pro všechny ostatní normy a díky své poslední revizi je ideálně připravena k integraci s ostatními implementovanými systémy. Požadavky na kvalitu se za poslední desetiletí rozšířily až do takové míry, že se kvalita stává v současnosti v podobě komplexního managementu kvality novým a rozhodujícím fenoménem úspěšnosti firem. Vývojové trendy označují management kvality za prostředek vedoucí k podnikatelské dokonalosti. Certifikovaným systémem budete vědět, jak co nejefektivněji naplnit očekávání zákazníků a ostatních zainteresovaných stran. Jako organizace prokážete, že jste schopni trvale poskytovat produkty na vysoké úrovni v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky zákazníka.

Přínosy zavedeného systému

Vám i Vaší organizaci to přináší prospěch, protože uplatnění systému managementu kvality je základem:

  • lepšího pochopení a důslednosti všech přístupů ke kvalitě v celé organizaci,
  • zajištění trvalého uplatňování požadovaného systému kvality rok po roce,
  • zlepšování dokumentace,
  • zlepšování uvědomění ke kvalitě,
  • posilování důvěry a vztahů mezi organizací a zákazníkem,
  • zajišťování úspor nákladů a ziskovosti,
  • vytvoření základu a rámce pro činnosti zlepšování v systému managementu kvality,
  • zvýšení image a ceny společnosti,
  • možnost ucházet se o významné zakázky tam, kde je systém kvality považován za samozřejmost.