Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 - Košíře
+420 603 836518
qualityservice@qualityservice.cz

ISO outsourcing

ISO poradenství, certifikace a audit, EU Prohlášení o shodě

U středně velkých společností praxe ukazuje, že kmenový zaměstnanec v podobě manažera kvality či integrovaného systému není prací na plný úvazek. Řešením pro Vás je náš outsourcing, třeba ten „3 v 1“. Na základě ročního smluvního vztahu dle Vašich potřeb zajistíme funkci externího manažera kvality/ integrovaného systému, interního auditora či OZO v BOZP, který může zahrnovat:

 • Aktualizaci systému v organizaci (aktualizace řízené dokumentace, zpracování pravidelných záznamů),
 • Interní audit systému, včetně vypracování výstupní Zprávy z IA,
 • Procesně orientované audity dle Vašich požadavků, včetně vypracování výstupní Zprávy z IA,
 • Audity druhou stranou – Dodavatelské audity, zákaznické audity, audity v rámci dealerské sítě, apod.
 • Ověření kvality nabízených služeb Vašimi zaměstnanci formou Mystery shoppingu, včetně vypracování výstupní Zprávy z MS,
 • Analýzu rizik,
 • Hodnocení souladu, Interní a externí aspekty,
 • Školení zaměstnanců,
 • Metodickou podporu odpovědných pracovníků při odstraňování případných vzniklých neshod – nápravná opatření,
 • Metodickou podporu odpovědných pracovníků při realizaci preventivních opatření,
 • Komplexní vedení agendy BOZP, zajištění procesu Periodických kontrol, vedení OOPP, Kniha úrazů, pravidelné prověrky, jednání s orgány státního dozoru,
 • Vypracování Roční zprávy o stavu systému pro management společnosti,
 • Účast na pravidelných poradách vedení společnosti,
 • Účast při dozorovém/ recertifikačním auditu třetí stranou.