Jsme malou rodinnou společností a na trhu působíme již od roku 2002. V současné době je naší hlavní činností poradenská činnost v oblasti BOZP zahrnující komplexní služby související s touto agendou a implementace manažerských systému dle ISO 9001, 14001, 45001, 27001, SA 8000 a jejich vzájemná integrace.

Jsme odborně způsobilí v oblasti BOZP a certifikovaní mezinárodní auditoři IRCA. Naše poradenství zahrnuje:

  • auditní činnost a následnou komplexní podporu BOZP,
  • realizaci a přípravu objednatele k certifikaci dle ISO akreditovaným certifikačním orgánem,
  • dohled nad Vaším úspěšně certifikovaným systémem, tzv. pocertifikační péči,
  • refresh celého systému.

Krom toho se také zabýváme:

  • QA/QC poradenstvím (dohledy při investiční výstavbě, získání nezbytné dokumentace dle české legislativy).
  • Investičním poradenstvím v oblasti realit.

Za každým společným úspěchem se skrývá práce kolektivu. Zákazník a splnění jeho požadavků je základním stavebním kamenem vzájemné spolupráce. Bude pro nás ctí dokázat Vám, že tato zásada je v naší činnosti prioritou.