Quality Service, s.r.o. - držitel certifikátu ISO 9001:2000
www.dqs.cz
O nás
Quality Service, s.r.o. - držitel certifikátu ISO 9001:2000


Naše společnost vznikla v červnu roku 2002. V současné době je naší hlavní činností komplexní poradenská činnost v oblasti implementace systému managementu jakosti dle modelu ČSN EN ISO 9001:2001, systému enviromentálního managementu dle modelu ČSN EN ISO 14001:2001, systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle modelu OHSAS 18001:1999, poradenství při jejich realizaci a příprava objednavatele k certifikaci akreditovaným certifikačním orgánem. Veškeré tyto činnosti nabízíme tzv. na klíč a jsou zajištěny kvalifikovanými odbornými konzultanty a interními auditoři. Krom toho se také zabýváme poradenstvím zákona 22/1997 Sb., a QA/QC poradenstvím (dohledy při investiční výstavbě, získání nezbytné dokumentace dle české legislativy).

Aby si naše společnost udržela nadále své produkty na požadované úrovni a ještě více upevnila důvěru svých současných i budoucích zákazníků, bylo vedením společnosti rozhodnuto zavést systém managementu jakosti, který byl dovršen úspěšnou certifikací dle ČSN EN ISO 9001:2001 v červnu 2004.

 

Za každým společným úspěchem se skrývá práce kolektivu. I napříč všem konstatováním je zákazník a splnění jeho požadavků základním stavebním kamenem vzájemné spolupráce. Pro všechny pracovníky společnosti Quality Service, s.r.o. bude ctí dokázat Vám, že tato zásada je v naší činnosti prioritou.

Last update: 22.2.2005


  © Quality Service, s.r.o.